DMR 数字对讲机推荐
 37 12
发新话题

RX439.850/TX434.850

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  在深圳新申请业余电台执照所需要提供的材料一览及说明 BG7IAE 2020-11-18 0 / 7734 2020-11-18 18:19 by BG7IAE
  深圳市业余无线电协会官方微信公众号 附件 BG7IAE 2018-4-1 0 / 206673 2018-4-1 20:04 by BG7IAE
  A类业余无线电台操作技术能力考试题库相关(下载) 附件 BG7IAE 2018-4-1 0 / 107255 2018-4-1 19:52 by BG7IAE
  业余无线电 - 火腿入门-2015修订版 附件 BD7OH 2016-4-15 5 / 116400 2016-6-12 09:35 by BG7IV
  深圳业余无线电439.850中继台QQ群号   1 2 BG7LZF 2008-6-4 8 / 158680 2016-7-8 07:38 by BI7JTA
  深圳业余无线电439.850中继台使用守则 BG7LZF 2008-6-4 3 / 14482 2010-9-18 21:15 by BI7MHP
  深圳业余无线电439.850中继台成功联接EchoLink BG7LZF 2008-11-5 6 / 12365 2009-10-24 11:51 by BI7NK
  深圳业余无线电439.850中继台测试报告 BG7LZF 2008-12-16 2 / 12157 2009-9-24 06:02 by 晶豪笑
  版块主题
  刚刚在439.850上与BH7PUT通联 BI7NMP 2010-11-6 4 / 23950 2012-8-29 20:51 by lxlx69子非重酝
  来了..............恭喜.................. BD7JN 2008-6-8 3 / 10540 2012-8-29 20:42 by lxlx69子非重酝
  周日梧桐山通联 钟山 2008-9-24 4 / 11915 2012-8-29 20:06 by lxlx69子非重酝
  在停用期间439.850收到信号 强鑫焊锡 2011-8-23 2 / 9873 2012-8-2 16:48 by BI7NEZ
  南山火腿报到一下---BI7MMF BI7MMF 2011-1-19 1 / 21898 2011-3-10 19:24 by BI7JIB
  The antenna heaven - 作业 bg7nyt 2008-12-9 4 / 12307 2011-2-24 09:04 by 田兵
  火腿俱乐部发展基金的说明(439,850) 钟山 2008-6-23 3 / 13293 2010-12-29 21:15 by 强鑫焊锡
Icon22 为建伍手台改造的电源线 附件 BG7MWQ 2008-6-11 2 / 12571 2010-12-4 13:53 by 初恋NIKE
  850第一次台网的照片 附件 BI7IWI 2010-8-18 7 / 12770 2010-10-25 17:35 by mintel
  国庆节下午逛红树林公园 附件 BI7JIB 2010-10-2 4 / 11924 2010-10-10 20:16 by BI7NHR
  439.850中继准确在那啊?   1 2 BI7JVW 2009-10-5 8 / 20478 2010-9-18 13:23 by BI7JSM
Icon23 恭喜 BG7PHA 2008-6-4 5 / 13714 2010-5-17 19:23 by 林子建
 37 12
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  
华通淘宝店-无线电设备提供商  电话: 0755-83763900