DMR 数字对讲机推荐
发新话题
打印

深圳又多二台业余中继,谢谢

深圳又多二台业余中继,谢谢

深圳又多二台业余中继,谢谢

--------------------------------------------------------------------------------

一号:RX438.725Mhz TX433.725 (-5Mhz) Tong179.9

二号:RX438.400Mhz TX433.400 (-5Mhz) Tong88.5
BD7IOG 黄景华 住址:香港新界粉岭

TOP

不知中继装在什么地方?

我在福田区打不开中继?

TOP

谢谢?谢谁啊,谢谢台主,还是你就是台主要谢大家啊。
MSN:v2outdoor@hotmail.com QQ:2626556 电话:0755-83099666 呼号:BG7MTT 我的乱拍BLOG:mtt.mypoco.cn

TOP

这是那的中继?
能告诉具体的位置么?

[ 本帖最后由 BI7LZR 于 2010-5-2 22:46 编辑 ]
QQ:307010135  LT-6100plus438.500
       15920000118

TOP

多了好玩,
呼号:BG6UBK。
我的淘宝:http://shop36676142.taobao.com

TOP

覆盖范围?
行行色色

呼号:BH7OSG
设备:TG-UV2 & GP88S
QTH:松岗 &  漫山遍野

TOP

发新话题
华通淘宝店-无线电设备提供商  电话: 0755-83763900