DMR 数字对讲机推荐
发新话题
打印

盐坝高速偶遇7ID

盐坝高速偶遇7ID

手机拍一张

附件

IMG_0099[1].jpg (71.63 KB)

2010-11-21 17:06

IMG_0099[1].jpg

TOP

只看到奔驰的标记..................

结论:楼主显摆贴!
73's=============
www.qsl.net/bg7oh
6 METER DXCC #622

TOP

明摆的! :lol
CQ CQ CQ DE BD7NWF CQ !!
QQ:13823521

TOP

就看到奔驰 没看到火腿

TOP

发新话题
华通淘宝店-无线电设备提供商  电话: 0755-83763900