DMR 数字对讲机推荐
发新话题
打印

爱旅游露营和爱踩单车的考虑一下吧

爱旅游露营和爱踩单车的考虑一下吧

环保、自由、五脏俱全

附件

68384-450x-m_1.jpg (69.53 KB)

2011-4-9 20:57

68384-450x-m_1.jpg

68386-450x-m_3.jpg (85.38 KB)

2011-4-9 20:57

68386-450x-m_3.jpg

68387-450x-m_4.jpg (61.44 KB)

2011-4-9 20:57

68387-450x-m_4.jpg

68388-450x-m_5.jpg (44.82 KB)

2011-4-9 20:57

68388-450x-m_5.jpg

68389-450x-m_6.jpg (90.02 KB)

2011-4-9 20:57

68389-450x-m_6.jpg

camper-bike.jpg (47.23 KB)

2011-4-9 20:57

camper-bike.jpg

68385-450x-m_2.jpg (68.43 KB)

2011-4-9 20:57

68385-450x-m_2.jpg

TOP

估计城管会没收

TOP

好环保,节约地皮,这也是房车哦,高级
BI7KQM
439.850,439.460
QTH:南头
QQ:sichuanham@qq.com
Mail:bi7kqm@163.com

TOP

环保没错,但是几百斤重靠人力驱动不太现实

TOP

不到城市来,城管管不着。

TOP

像移动的。。。。。
来说事非者,必是事非人!

TOP

ISO你太牛了

TOP

发新话题
华通淘宝店-无线电设备提供商  电话: 0755-83763900