DMR 数字对讲机推荐
 16 12
发新话题
打印

275本周日腐败PP!!!!!

275本周日腐败PP!!!!!

275本周日腐败PP!!!!!

[ 本帖最后由 BH7IJR 于 2008-11-17 02:38 编辑 ]

附件

图像226.jpg (391.86 KB)

2008-11-17 02:32

哗!!NPP吃狗鞭啊!!

图像226.jpg

图像227.jpg (283.31 KB)

2008-11-17 02:32

吃完还可以当手枪打!!

图像227.jpg

图像228.jpg (312.31 KB)

2008-11-17 02:32

IJQ吹喇叭!!

图像228.jpg

图像229.jpg (550.86 KB)

2008-11-17 02:35

图像229.jpg

图像230.jpg (517.41 KB)

2008-11-17 02:35

JBQ不记得自己吃了多少只蟹了~~

图像230.jpg

图像231.jpg (267.2 KB)

2008-11-17 02:35

图像231.jpg

图像232.jpg (253.94 KB)

2008-11-17 02:35

图像232.jpg

图像233.jpg (304.55 KB)

2008-11-17 02:35

举杯齐欢!!

图像233.jpg

呼号:BH7IJR
QQ:17955586
QQ群:33398706

TOP

沙发???

TOP

有云:人生要舒服和尚食狗肉

TOP

顶 顶 顶 顶
呼号:BH7LDE
QQ:563822070
MSN:baddspwksz@hotmail.com

TOP

NPP威啦,强啊

TOP

当天下午NPP通知我去FB!
很遗憾我没胸!
下次再参加咯!
QQ号:138022822
QQ 群:19169788
QTH:深圳南山后海
Email:BG7LZF@Tom.Com
MSN:FrankyChan@Hotmail.Com
StandBy:439.850Mhz/-5Mhz/Tone:88.5

TOP

昨晚和NPP通聯,問他吃完狗鞭還要拿快指回去,吾通的香肉無效。
掛條鋁管通四海 大氣電波廣結緣 E Mail BL7JP@yahoo.com.hk

TOP

NPP

TOP

 16 12
发新话题
华通淘宝店-无线电设备提供商  电话: 0755-83763900